SEA
SISTEMA D'ENTREGUES
D'AGROALIMENTARIS


SEA
SISTEMA
D'ENTREGUES
D'AGROALIMENTARIS


ÉS L’HORA SEA, INFORMA’T

flecha a SEA

SEASEA són les sigles de Sistema d’Entregues d'Agroalimentaris. És el sistema per facilitar al Comprador i al Transportista la recollida de mercaderia de les terminals d'agroalimentaris que l'Autoritat Portuària de Tarragona posa a la disposició dels diversos agents que intervenen.

SEA EN 5 PASSOS
1   

Port Tarragona Logo

El Comprador sol·licita un volum a la Terminal per a una data determinada.2  

Port Tarragona Logo

La Terminal indica la disponibilitat de la mercaderia.3  

Port Tarragona Logo

El Transportista rep l'encàrrec i la ubicació, tria la franja horària disponible i indica el camió que el recollirà.4  

Port Tarragona Logo

La Terminal assigna els punts de recollida i l'hora per a recollir la mercaderia.5  

Port Tarragona Logo

El Conductor recull la càrrega en el punt de recollida, el dia i hora indicats.

AVANTATGESTRANSPORTISTA
I CONDUCTOR

Redueix el temps d’espera.
Millora la rendibilitat del camió.
Redueix les gestions.
Millora la planificació.

COMPRADOR

Millora la planificació.
Coneix la disponibilitat.
Coneix el temps de recollida.
Millora la traçabilitat.

TERMINAL

Redueix les incidències.
Millora la gestió dels recursos.
Millora la planificació.

ACCESSOS A SEAACCÉS WEB
NO AUTOMATITZAT

Per a sol·licituds d’entregues puntuals podràs accedir a la plataforma web SEA a través d'Internet a https://sea.porttarragona.cat

L’accés és restringit, has de donar-te d’alta.

ACCÉS TELÈFON MÒBIL

L'APP HORASEA és una aplicació perquè els Conductors pugueu veure en el telèfon mòbil el punt de càrrega dels lliuraments, el dia i hora assignats i rebre els avisos dels possibles canvis o incidències.

icon apple store          icon google play

ACCÉS WEB SERVICE
AUTOMATITZAT

Per a sol·licituds d’entregues regulars et recomanem demanar l'automatització del procés per a estalviar temps i evitar errors humans.

Per a integrar el teu software amb el de SEA hauràs de contactar amb customer@porttarragona.cat

Registra’t per estar informat/da

ALTACONDUCTOR

Descarrega't l'aplicació per a mòbil HORASEA, la teva empresa Transportista et donarà l'usuari i contrasenya per a poder accedir. Mitjançant aquesta APP estaràs informat del dia i hora, del punt de càrrega i de les possibles incidències o canvis que es puguin donar.

Si no pots instal·lar-te l'APP HORASEA, t'informarà la teva empresa Transportista de les assignacions de recollides i els possibles canvis o incidències.

icon apple store          icon google play

TRANSPORTISTA

L'empresa Compradora t'ha de donar d'alta per a permetre't fer lliuraments. Rebràs un email amb l'usuari i contrasenya per a accedir a la plataforma SEA.

COMPRADOR

La Terminal t'ha de donar d'alta per a permetre't fer encàrrecs. Rebràs un email amb l'usuari i contrasenya per a accedir a la plataforma SEA.

TERMINAL

T'ha de donar d'alta l'Autoritat Portuària per a gestionar els encàrrecs i els lliuraments.

FORMACIÓPer a la formació del SEA s'han organitzat 2 sessions webinar segons el teu perfil d'usuari (Comprador, Terminal o Transportista) en les quals s'explicarà detalladament el funcionament de la plataforma i podràs fer preguntes per a resoldre els teus dubtes.  Tria la teva sessió formativa

A més, la formació es complementa amb la  SEA SCHOOL, on trobaràs vídeos resum de l'operativa i de cadascun dels perfils d'ús de la plataforma.

I si ets un dels perfils autoritzats, podràs accedir a vídeos detallats que et portaran de la mà en cadascun dels usos de l'eina a  sea.porttarragona.cat

SEA SCHOOL
1  FLUX SEA vídeo flujo

2  TRANSPORTISTES vídeo transportistas

3  COMPRADORS vídeo compradores

4  TERMINALS vídeo terminalesAquests vídeos posen al teu abast un resum de l'operativa de SEA, Sistema d'Entregues d'Agroalimentaris.

El vídeo "Flux SEA" dona una perspectiva global del sistema, també tens un vídeo per cadascun dels perfils d'ús (Transportistes, Compradors i Terminals).

Si ets un dels perfils autoritzats, podràs accedir a vídeos detallats que et portaran de la mà en cadascun dels usos de l'eina clicant aquí.

PREGUNTES
FREQÜENTS1   És el mateix registrar-se que donar-se d'alta a la plataforma SEA?
NO. El registre servirà per a estar informat de totes les novetats i l'alta és l'entrada al Sistema d’Entregues d’Agroalimentaris.

2   Existeix un procediment i un document funcional del Sistema d’Entregues d’Agroalimentaris?
SÍ. Registra’t per estar informat/da i rebre aquests documents i novetats sobre el SEA.

3   Quan es recomana automatitzar l'accés al SEA?
Quan realitzis +15 sol·licituds de lliuraments al dia. Sol·licita l'automatització de l'accés a SEA (a través d'Api Rest) a l'Autoritat Portuària: customer@porttarragona.cat

4   És fàcil treballar amb la plataforma web SEA no automatitzada?
SÍ, sempre que no tinguis moltes sol·licituds d’entregues diàries ja que la plataforma web SEA interactua manualment. L'accés és a través d’Internet: https://sea.porttarragona.cat

5   És imprescindible que el Conductor es descarregui l'APP Mòbil HORASEA?
NO. És una eina que pretén facilitar al Conductor la gestió de les seves assignacions de càrrega; les hores i punts de càrrega assignats i els possibles canvis o incidències. De no poder-se descarregar, serà l'empresa Transportista la que notificarà les assignacions, canvis o incidències dels teus encàrrecs.

6   Quan seran les sessions de formació?
S'han organitzat 2 sessions webinar segons el teu perfil d'usuari (Comprador, Terminal o Transportista) en les quals s'explicarà detalladament el funcionament de la plataforma i podràs fer preguntes per a resoldre els teus dubtes.  Tria la teva sessió formativa

A més, la formació es complementa amb la  SEA SCHOOL, on trobaràs vídeos resum de l'operativa i de cadascun dels perfils d'ús de la plataforma.

I si ets un dels perfils autoritzats, podràs accedir a vídeos detallats que et portaran de la mà en cadascun dels usos de l'eina a  sea.porttarragona.cat

7   Les Terminals garantiran l'horari d’entrega assignat?​​
SÍ, en els seus punts de càrrega i magatzems. L'Autoritat Portuària ha col·locat un panell informatiu al Centre d'Acreditacions (moll de Castella).

8   Si el camió sofreix retard per causes alienes a la seva voluntat, serà atès?
SÍ, en el primer buit que trobi la Terminal.

9   Què succeeix si la Terminal desconeix el número de contracte?
Rebutjarà la sol·licitud d'encàrrec. El Comprador realitzarà les mateixes gestions que realitza ara sense el SEA (trucada/email a l’importador/traders) perquè donin ordre a la seva​ Terminal.

10   Els time slots són idèntics per a totes les Terminals?
NO, les franges horàries (time slots) són parametritzables per cada Terminal. No tenen per què ser idèntics.

11   Què succeeix si canvia el punt de càrrega a última hora, quan el Conductor està de camí?
La Terminal li comunicarà el canvi al conductor a través de l'APP HORASEA i el nou punt de càrrega respectarà l'hora prèviament assignada.

12   Es pot fer la sol·licitud del lliurament el mateix dia del lliurament?
SÍ, sempre que la sol·licitud sigui al matí i el lliurament sigui per aquella tarda.

13   Què succeeix si canvia el camió o Conductor?
L'empresa Transportista ha d'actualitzar la informació a la plataforma SEA. L'estat del lliurament tornarà a «sol·licitat» i la Terminal l'ha d'aprovar.

14   Els conductors estan assignats a matrícules de camions?
Per defecte SÍ però es pot variar (poden intercanviar-se).CONTACTA
ATENCIÓ
AL CLIENT

sac@porttarragona.cat
977 259 462

ATENCIÓ
A L'USUARI

Passeig Escullera
43004 Tarragona
customer@porttarragona.cat

Registra’t per estar informat/da