cerrar covid

Davant l'emergència sanitària mundial produïda pel COVID-19, la implantació del SEA queda aplaçada pel proper mes d’octubre de 2020, mentre que les sessions formatives es realitzaran durant el mes de setembre de 2020. Properament es publicaran les dates exactes. Disculpin les molèsties.


SEA
SISTEMA D'ENTREGUES
D'AGROALIMENTARIS


SEA
SISTEMA
D'ENTREGUES
D'AGROALIMENTARIS


ÉS L’HORA SEA, INFORMA’T

flecha a SEA

SEASEA són les sigles de Sistema d’Entregues d'Agroalimentaris. És el sistema per facilitar al Comprador i al Transportista la recollida de mercaderia de les terminals d'agroalimentaris que l'Autoritat Portuària de Tarragona posa a la disposició dels diversos agents que intervenen.

SEA EN 6 PUNTS
1   

Port Tarragona Logo

El Comprador sol·licita un volum a la Terminal per a una data.2  

Port Tarragona Logo

La Terminal indica els punts de recollida.3  

Port Tarragona Logo

El Transportista rep l'encàrrec i la ubicació.4  

Port Tarragona Logo

El Transportista tria la franja horària disponible i indica el camió que el recollirà.5  

Port Tarragona Logo

La Terminal assigna una hora per a recollir la mercaderia.6  

Port Tarragona Logo

El Conductor recull la càrrega en el punt de recollida, el dia i hora indicats.

AVANTATGESTRANSPORTISTA
I CONDUCTOR

Redueix el temps d’espera.
Millora la rendibilitat del camió.
Redueix les gestions.
Millora la planificació.

COMPRADOR

Millora la planificació.
Coneix la disponibilitat.
Coneix el temps de recollida.
Millora la traçabilitat.

TERMINAL

Redueix les incidències.
Millora la gestió dels recursos.
Millora la planificació.

ACCESSOS A SEAACCÉS WEB
NO AUTOMATITZAT

Per a sol·licituds d’entregues puntuals podràs accedir a la plataforma web SEA a través d'Internet a https://sea.porttarragona.cat

L’accés és restringit, has de donar-te d’alta.

ACCÉS TELÈFON MÒBIL

L'APP HORASEA és una aplicació perquè els Conductors pugueu veure en el telèfon mòbil el punt de càrrega dels lliuraments, el dia i hora assignats i rebre els avisos dels possibles canvis o incidències.

icon apple store          icon google play

ACCÉS WEB SERVICE
AUTOMATITZAT

Per a sol·licituds d’entregues regulars et recomanem demanar l'automatització del procés per a estalviar temps i evitar errors humans.

Per a integrar el teu software amb el de SEA hauràs de contactar amb customer@porttarragona.cat

Registra’t per estar informat/da

ALTACONDUCTOR

Descarrega't l'aplicació per a mòbil HORASEA, la teva empresa Transportista et donarà l'usuari i contrasenya per a poder accedir. Mitjançant aquesta APP estaràs informat del dia i hora, del punt de càrrega i de les possibles incidències o canvis que es puguin donar.

Si no pots instal·lar-te l'APP HORASEA, t'informarà la teva empresa Transportista de les assignacions de recollides i els possibles canvis o incidències.

icon apple store          icon google play

TRANSPORTISTA

Et donarà d'alta la primera empresa compradora que necessiti els teus serveis i després totes les empreses compradores podran assignar-te entregues. Rebràs un email amb l'usuari i contrasenya per a accedir a la plataforma SEA.

COMPRADOR

Sol·licita a l'Autoritat Portuària que et doni d'alta en el sistema. Rebràs un email amb l'usuari i contrasenya per a accedir a la plataforma SEA.

Sol·licita la teva alta

TERMINAL

Et donarà d’alta l’Autoritat Portuària.

FORMACIÓProperament s'informarà de les noves dates de les sessions de formació.

Tria la teva sessió formativa

PREGUNTES
FREQÜENTS1   És el mateix registrar-se que donar-se d'alta a la plataforma SEA?
NO. El registre servirà per a estar informat de totes les novetats i l'alta és l'entrada al Sistema d’Entregues d’Agroalimentaris.

2   Existeix un procediment i un document funcional del Sistema d’Entregues d’Agroalimentaris?
SÍ. Registra’t per estar informat/da i rebre aquests documents i novetats sobre el SEA.

3   Quan es recomana automatitzar l'accés al SEA?
Quan realitzis +15 sol·licituds de lliuraments al dia. Sol·licita l'automatització de l'accés a SEA (a través d'Api Rest) a l'Autoritat Portuària: customer@porttarragona.cat

4   És fàcil treballar amb la plataforma web SEA no automatitzada?
SÍ, sempre que no tinguis moltes sol·licituds d’entregues diàries ja que la plataforma web SEA interactua manualment. L'accés és a través d’Internet: https://sea.porttarragona.cat

5   És imprescindible que el Conductor es descarregui l'APP Mòbil HORASEA?
NO. És una eina que pretén facilitar al Conductor la gestió de les seves assignacions de càrrega; les hores i punts de càrrega assignats i els possibles canvis o incidències. De no poder-se descarregar, serà l'empresa Transportista la que notificarà les assignacions, canvis o incidències dels teus encàrrecs.

6   Quan seran les sessions de formació?
Properament s'informarà de les noves dates de les sessions de formació. Rebreu la informació si us heu registrat.
Registra’t per estar informat/da

7   Les Terminals garantiran l'horari d’entrega assignat?​​
SÍ, en els seus punts de càrrega i magatzems. L'Autoritat Portuària col·locarà panells informatius en punts estratègics dels molls.

8   Si el camió sofreix retard per causes alienes a la seva voluntat, serà atès?
SÍ, en el primer buit que trobi la Terminal.

9   Què succeeix si la Terminal desconeix el número de contracte?
Rebutjarà la sol·licitud d'encàrrec. El Comprador realitzarà les mateixes gestions que realitza ara sense el SEA (trucada/email a l’importador/traders) perquè donin ordre a la seva​ Terminal.

10   Els time slots són idèntics per a totes les Terminals?
NO, les franges horàries (time slots) són parametritzables per cada Terminal. No tenen per què ser idèntics.

11   Què succeeix si canvia el punt de càrrega a última hora, quan el Conductor està de camí?
La Terminal li comunicarà el canvi al conductor a través de l'APP HORASEA i el nou punt de càrrega respectarà l'hora prèviament assignada.

12   Es pot fer la sol·licitud del lliurament el mateix dia del lliurament?
SÍ, sempre que la sol·licitud sigui al matí i el lliurament sigui per aquella tarda.

13   Què succeeix si canvia el camió o Conductor?
L'empresa Transportista ha d'actualitzar la informació a la plataforma SEA. L'estat del lliurament tornarà a «sol·licitat» i la Terminal l'ha d'aprovar.

14   Els conductors estan assignats a matrícules de camions?
Per defecte SÍ però es pot variar (poden intercanviar-se).CONTACTA
ATENCIÓ
AL CLIENT

sac@porttarragona.cat
977 259 462

ATENCIÓ
A L'USUARI

Passeig Escullera
43004 Tarragona
customer@porttarragona.cat

Registra’t per estar informat/da